POWIĘKSZ CZCIONKĘ
ZMIANA KOLORU TŁA
Weź udział w projekcie
Chcę podnieść moje kwalifikacje
i skorzystaj z bezpłatnego wsparcia:
  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Szkolenia zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Staże zawodowe

Aby wywołać menu z funkcjami dla osób niepełnosprawnych, naciśnij kombinację trzech klawiszy ALT SHIFT oraz Z
lub kliknij ikonkę wózka w prawym górnym rogu ekranu.
Powiekszenie/zmniejszenie rozmiaru strony, naciśnij kombinację klawiszy CTRL + oraz CTRL -

Harmonogramy

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2019

Nazwa beneficjentaCentrum Edukacyjno - Szkoleniowe Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. Łukasiewicza 8, NIP: 7382114484
Nazwa partnera"AGNEX" Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. Józefa Michalusa 1, NIP: 7381816876
Nazwa i numer projektu"Chcę podnieść moje kwalifikacje - program aktywizacji zawodowej w podregionie nowosądeckim" RPMP.08.02.00-12-0106/18
l.p.Forma wsparcia np. szkolenia/staże/prace interwencyjne/bony szkoleniowe/bony stażowe/...Tematyka szkolenia*Pracodawca/Instytucja szkoleniowa, organizator stażu, prac interwencyjnych
(pełna nazwa i adres siedziby)
Miejsce odbywania stażu / szkolenia / prac interwencyjnych / konferencji/ warsztatów (dokładny adres)Okres realizacji szkolenia/stażu/ prac interwencyjnych/ konferencji / warsztatów od... do...Godziny realizacji wsparcia
od... do...
1Szkolenie zawodowePracownik biurowy z elementami obsługi sekretariatuFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
21.01.20198.00 - 14.00
2Szkolenie zawodowePracownik biurowy z elementami obsługi sekretariatuFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
22.01.20198.00 - 14.00
3Szkolenie zawodowePracownik biurowy z elementami obsługi sekretariatuFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
23.01.20198.00 - 14.00
4Szkolenie zawodowePracownik biurowy z elementami obsługi sekretariatuFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
24.01.20198.00 - 14.00
5Szkolenie zawodowePracownik biurowy z elementami obsługi sekretariatuFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
25.01.20198.00 - 14.00
6Szkolenie zawodowePracownik biurowy z elementami obsługi sekretariatuFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
26.01.20198.00 - 14.00
7Szkolenie zawodowePracownik biurowy z elementami obsługi sekretariatuFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
28.01.20198.00 - 14.00
8Szkolenie zawodowePracownik biurowy z elementami obsługi sekretariatuFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
29.01.20198.00 - 14.00
*dotyczy szkoleń/warsztatów szkoleniowych

l.p.Forma wsparcia np. szkolenia/staże/prace interwencyjne/bony szkoleniowe/bony stażowe/...Tematyka szkolenia*Pracodawca/Instytucja szkoleniowa, organizator stażu, prac interwencyjnych
(pełna nazwa i adres siedziby)
Miejsce odbywania stażu / szkolenia / prac interwencyjnych / konferencji/ warsztatów (dokładny adres)Okres realizacji szkolenia/stażu/ prac interwencyjnych/ konferencji / warsztatów od... do...Godziny realizacji wsparcia
od... do...
1Szkolenie zawodoweRecepcjonistka/ RejestratorFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
21.01.20198.00 - 14.00
2Szkolenie zawodoweRecepcjonistka/ RejestratorFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
22.01.20198.00 - 14.00
3Szkolenie zawodoweRecepcjonistka/ RejestratorFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
23.01.20198.00 - 14.00
4Szkolenie zawodoweRecepcjonistka/ RejestratorFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
24.01.20198.00 - 14.00
5Szkolenie zawodoweRecepcjonistka/ RejestratorFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
25.01.20198.00 - 14.00
6Szkolenie zawodoweRecepcjonistka/ RejestratorFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
26.01.20198.00 - 14.00
7Szkolenie zawodoweRecepcjonistka/ RejestratorFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
28.01.20198.00 - 14.00
8Szkolenie zawodoweRecepcjonistka/ RejestratorFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
29.01.20198.00 - 14.00
*dotyczy szkoleń/warsztatów szkoleniowych

l.p.Forma wsparcia np. szkolenia/staże/prace interwencyjne/bony szkoleniowe/bony stażowe/...Tematyka szkolenia*Pracodawca/Instytucja szkoleniowa, organizator stażu, prac interwencyjnych
(pełna nazwa i adres siedziby)
Miejsce odbywania stażu / szkolenia / prac interwencyjnych / konferencji/ warsztatów (dokładny adres)Okres realizacji szkolenia/stażu/ prac interwencyjnych/ konferencji / warsztatów od... do...Godziny realizacji wsparcia
od... do...
1Szkolenie zawodowePrzedstawiciel HandlowyFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
21.01.201914.00 - 20.00
2Szkolenie zawodowePrzedstawiciel HandlowyFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
22.01.201914.00 - 20.00
3Szkolenie zawodowePrzedstawiciel HandlowyFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
23.01.20198.00 - 14.00
4Szkolenie zawodowePrzedstawiciel HandlowyFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
24.01.20198.00 - 14.00
5Szkolenie zawodowePrzedstawiciel HandlowyFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
25.01.20198.00 - 14.00
6Szkolenie zawodowePrzedstawiciel HandlowyFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
26.01.20198.00 - 14.00
7Szkolenie zawodowePrzedstawiciel HandlowyFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
28.01.201914.00 - 20.00
8Szkolenie zawodowePrzedstawiciel HandlowyFundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
29.01.201914.00 - 20.00
*dotyczy szkoleń/warsztatów szkoleniowych

l.p.Forma wsparcia np. szkolenia/staże/prace interwencyjne/bony szkoleniowe/bony stażowe/...Pracodawca/Instytucja szkoleniowa, organizator stażu, prac interwencyjnych
(pełna nazwa i adres siedziby)
Miejsce odbywania stażu / szkolenia / prac interwencyjnych / konferencji/ warsztatów (dokładny adres)Okres realizacji szkolenia/stażu/prac interwencyjnych/ konferencji / warsztatów od... do...Godziny realizacji wsparcia
od... do...
1Identyfikacja potrzeb, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo dla uczestników projektu oraz nadzór nad procesem aktywizacji zawodowejMichał Wołkowicz38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
04.01.201913.00 - 21.00
2Identyfikacja potrzeb, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo dla uczestników projektu oraz nadzór nad procesem aktywizacji zawodowejMichał Wołkowicz38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
05.01.20198.00 - 20.00
3Identyfikacja potrzeb, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo dla uczestników projektu oraz nadzór nad procesem aktywizacji zawodowejMichał Wołkowicz38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
07.01.201913.30 - 20.30
4Identyfikacja potrzeb, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo dla uczestników projektu oraz nadzór nad procesem aktywizacji zawodowejMichał Wołkowicz38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
08.01.201913.30 - 16.30
5Identyfikacja potrzeb, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo dla uczestników projektu oraz nadzór nad procesem aktywizacji zawodowejKatarzyna Rassem38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
05.01.20198.00 - 21.00
6Identyfikacja potrzeb, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo dla uczestników projektu oraz nadzór nad procesem aktywizacji zawodowejKatarzyna Rassem38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
07.01.201915.30 - 21.30
7Identyfikacja potrzeb, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo dla uczestników projektu oraz nadzór nad procesem aktywizacji zawodowejKatarzyna Rassem38-300 Gorlice,
ul. Łukasiewicza 8
08.01.201915.30 - 21.30