POWIĘKSZ CZCIONKĘ
ZMIANA KOLORU TŁA
Weź udział w projekcie
Chcę podnieść moje kwalifikacje
i skorzystaj z bezpłatnego wsparcia:
  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Szkolenia zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Staże zawodowe

Aby wywołać menu z funkcjami dla osób niepełnosprawnych, naciśnij kombinację trzech klawiszy ALT SHIFT oraz Z
lub kliknij ikonkę wózka w prawym górnym rogu ekranu.
Powiekszenie/zmniejszenie rozmiaru strony, naciśnij kombinację klawiszy CTRL + oraz CTRL -

Dla kogo?

Do projektu przystąpi 180 osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych i biernych (minimum 115 Kobiet) oraz osoby z niepełnosprawnością. – 100% UP to osoby zamieszkujące na obszarach w woj. małopolskim, zamieszkujące powiaty: gorlicki, nowosądecki, limanowski.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy: