POWIĘKSZ CZCIONKĘ
ZMIANA KOLORU TŁA
Weź udział w projekcie
Chcę podnieść moje kwalifikacje
i skorzystaj z bezpłatnego wsparcia:
  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Szkolenia zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Staże zawodowe

Aby wywołać menu z funkcjami dla osób niepełnosprawnych, naciśnij kombinację trzech klawiszy ALT SHIFT oraz Z
lub kliknij ikonkę wózka w prawym górnym rogu ekranu.
Powiekszenie/zmniejszenie rozmiaru strony, naciśnij kombinację klawiszy CTRL + oraz CTRL -

O projekcie

Projekt „Chcę podnieść moje kwalifikacje” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, typ operacji A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
Realizator projektu Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe Sp. z o.o.
Wartość projektu: 2 040 595.39 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 937 647.61 zł.
Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej grupy docelowej poprzez realizację zadań określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu, w terminie 11.2018 r. - 10.2020 r. Realizacja działań ma prowadzić do zatrudnienia minimum 71 osób.

Oferowane wsparcie: